მენიუ
კალათა

დაბრუნების პოლიტიკა

ნივთის გამოყენების, დაბრუნების და გაცვლის პირობები:

შეძენილი ნივთის გამოყენების ზოგადი წესები:

·        ნივთის შეძენამდე, მნიშვნელოვანია ყველა ტექნიკურ მახასიათებლთან გაცნობა, რომ სწორად დადგინდეს ნივთის შესაბამისობა შენს წინაშე არსებული საჭიროებებთან;

·        შეძენილი ნივთის გამოყენება აუცილებლად უნდა მოხდეს ინსტრუქციის მიხედვით;

ინსტრუქციის ნახვა შესაძლებელია:

·        ნივთის ყუთში თანმხლებ დოკუმენტაციაზე;

·        საკონტაქტო ნომერზე დაკავშირებით, ან ონლაინ ჩატში, შესაბამისი კვალიფიკაციის ექსპერტებთან გასაუბრებით.

·        კატეგორიულად აკრძალულია:

·        ნივთების არადანიშნულებისამებრ გამოყენება;

·        მცირე დეტალიანი ნივთების 3 წლამდე ასაკის ბავშვისთვის მიცემა.

ნივთის დაბრუნების შეცვლის პირობები:

ზოგადი:

ტექნიკური წუნის ან/და დადგენილი ვიზუალური დეფექტის გამო, ნივთის დაბრუნება ხდება მისი შეძენიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში;

 

ქცევის ინსტრუქცია, თუ ნივთს გახსნისთანავე (ყუთიდან ამოღებისთანავე) აქვს ვიზუალური დეფექტი:

  1. გადაიღეთ ვიზუალური დეფექტის ფოტოსურათები;

ნივთის ყიდვიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში, დაუკავშირდით Puzz.ge -და   მიაწოდეთ ფოტო მასალა, შეკვეთის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და ხარვეზის დეტალური აღწერილობა;

 

თუ შეძენილ ნივთს გაყიდვიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში აღმოჩნდება ქარხნული დეფექტი:

ზოგადი:

  1. დაზიანებული ნივთი აღნიშნულ ვადაში უნდა წარედგინოს შპს ფაზის მისამართზე
  2. ნივთი, რომელზეც დადასტურდება ქარხნული დეფექტი, შეიცვლება გამყიდველი შპს ფაზის მიერ
  3. !! ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ სრული კომპლექტაციით, აუცილებელია ყუთის და ყველა აქსესუარის შენახვა;

ქცევის ინსტრუქცია : ნივთის ყიდვიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში, დაუკავშირდით კომპანია ფაზს ხარვეზის დეტალური აღწერილობით;

ფაზი დაგეხმარებათ პრობლემის აღმოფხვრაში და ქარხნული წუნის შემთხვევაში შეგიცვლით ნივთს.

ნივთის დაბრუნების / შეცვლის პროცესის წამოწყება ასევე შესაძლებელია, თუ:

·        მომხმარებელთან მიტანილი ნივთი არ შეესაბამება შეკვეთაში არსებული ნივთის მახასიათებლებს;

·        ნივთი მისამართზე მოგიტანეს 3 სამუშაო დღის დაგვიანებით;

·        ნივთი დაზიანდა მიტანის პროცესში (გარეგანი დაზიანებები);

ქცევის ინსტრუქცია: ნივთის ყიდვიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში დაუკავშირდით ფაზს და მიაწოდეთ ფოტო მასალა, შეკვეთის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და შემთხვევის დეტალური აღწერილობა;

ფაზის- შესაბამისი სამსახური დაგეხმარებათ სასურველი შედეგის მიღწევაში.

 

ნივთის დაბრუნების შეცვლის ვადები:

·        ნივთის მიღებიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში, ნივთის ტექნიკური ან ქარხნული წუნის შემთხვევაში.

უკან დაბრუნების/შეცვლის ტრანსპორტირების ხარჯები:

ფაზო აანაზღაურებს პროდუქტის დაბრუნების ტრანსპორტირების ხარჯებს, იმ შემთხვევაში თუ:

·        მომხმარებელთან მიტანილი ნივთი არ შეესაბამება შეკვთაში არსებული ნივთის მახასიათებლებს;

·        ნივთი მისამართზე მოგიტანეს 3 სამუშაო დღის დაგვიანებით;

·        ნივთი დაზიანდა მიტანის პროცესში (გარეგანი დაზიანებები);

·        დადასტურდა ტექნიკური წუნი და ვიზუალური დეფექტი;